Świeczniki

Świeczniki ze starych pni oraz bel pozyskanych z rozbiórki starych domów. Drzewo różnego gatunku, z widocznymi pęknięciami, rozwarstwianiem się drewna, w niektórych modelach widoczne ślady po kornikach.